ส่งข้อความ
Y&X Beijing Technology Co., Ltd.
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
รีเอเจนต์ลอยน้ำ
น้ำยาทำฟองลอย
ตัวสะสมรีเอเจนต์ลอยตัว
Xanthate Flotation
ตัวสะสมไดไทโอฟอสเฟต
ไอโซโพรพิลเอทิลไธโอคาร์บาเมท
เมทิลไอโซบิวทิลคาร์บินอล
สารเคมีชะล้างทอง
Flotation Depressant
สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพลีอะคริลาไมด์ตกตะกอน
น้ำยาพิเศษ
รีเอเจนต์ลอยตัวทองแดง
เคมีภัณฑ์ลอยทอง
เคมีภัณฑ์แร่ทองคำ
เคมีภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ
สารปฏิกิริยาในการเปิดตัว